CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VINHOMES METROPOLIS

----- Tháng 7/2016 / July 2016 -----

I. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VINHOMES METROPOLIS LIỄU GIAI

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/06/2016 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Applicable time: From 24/6/2016 until the Developer issues the new policy.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua căn hộ Vinhomes Metropolis.

Applicable object: Clients purchase apartment of Vinhomes Metropolis.

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN / PAYMENT PROGRESS

Chính sánh bán hàng Vinhomes Metropolis tiến độ thanh toán nhanh

III. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ / PROCEDURE FOR SIGNING THE APARTMENT SALE CONTRACT

Chính sách bán hàng Vinhomes Metropolis - thủ tục hợp đồng mua bán
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CHUNG CƯ VINHOMES METROPOLIS ƯU ĐÃI TỪ CĐT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN GIÁ BÁN CĂN HỘ
PREFERENTIAL PROGRAM FROM THE DEVELOPER FOR CLIENTS WANTING TO PAY PREMATURELY OF THE APARTMENT SELLING PRICE

I. Chính sách bán hàng Vinhomes Metropolis Liễu Giai dành cho khách hàng vay vốn lên tới 70% giá bán Căn hộ (gồm VAT), CĐT hỗ trợ lãi suất lên tới 65% giá bán Căn hộ gồm VAT

Preferential program for clients borrowing up to 70% of Apartment selling price (VAT included), Developer supports interest upto 65% of Apartment selling price (VAT included).

1. Chính sách bán hàng chung cư Vinhomes Metropolis Liễu Giai

Chính sách bán hàng Vinhomes Metropolis Liễu Giai

 

2. Tiến độ giải ngân / Progress of payment and disbursement

Tiến độ giải ngân - chính sách bán hàng Vinhomes Metropolis

Khách hàng mua căn hộ, vay vốn ngân hàng và giải ngân theo tiến độ trên sẽ được hưởng ưu đãi 1,7% giá căn hộ trước VAT và KPBT.

Hình thức nhận ưu đãi: Chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ trước VAT và KPBT.

Thời gian hưởng chiết khấu: Sau khi khách hàng và ngân hàng giải ngân theo đúng tiến độ.

Clients who purchase apartments, borrow from the bank and disburse according to the payment schedule, will receive a discount 1.7% of the apartment selling price (VAT and maintenance fee excluded).

The discount will be applied directly to the apartment’s selling price (VAT and maintenance fee excluded).

Time of discount: after the client and the bank disburse according to payment schedule.

II. Cam kết đảm bảo nghĩa vụ bàn giao / Commitment to guarantee of hand-over obligation Khách hàng sẽ được đảm bảo quyền lợi theo Hợp Đồng Mua Bán bởi cam kết bằng văn bản của Ngân Hàng đối với việc thực hiện nghĩa vụ bàn giao Căn hộ của Chủ Đầu Tư.

Clients will have their benefits guaranteed pursuant to the Sale Contract by the written commitment of the Bank towards the performance of Apartment hand-over obligation of the Developer.

III. Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 7%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được chiết khấu thẳng vào giá bán căn hộ.

Clients make premature payment will receive a discount equal to 7%/year on the amount and the days of premature payment, Unless otherwise agreed. (This discount amount is subject to change without prior notice). The discount amount will be deducted into Apartment selling price.

Quý khách hàng quan tâm chính sách bán hàng Vinhomes Metropolis Liễu Giai, vui lòng liên hệ ngay

Hotline: 0917 032 888

Nhận thông tin tư vấn
*Bắt buộc
    Đây là một câu hỏi bắt buộc
    Đây là một câu hỏi bắt buộc
    Đây là một câu hỏi bắt buộc
    Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.